Levering in 2 dagen

Gratis bezorging vanaf 45 euro in BE en NL

Personaliseerbaar (tot 7 werkdagen levering)

Privacybeleid

Bij Bibo Brands bvba hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als klant of eindgebruiker (natuurlijke persoon) zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy. Bibo Brands bvba neemt daarbij de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in acht vanaf 25 mei 2018.

In deze verklaring vertellen we welke persoonsgegevens we verwerken, waarvoor deze nodig zijn, hoe en hoelang we deze persoonsgegevens bewaren, en op welke manier u als klant of eindgebruiker daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle klanten en eindgebruikers van Bibo Brands bvba, net als voor alle bezoekers van de Bibo Brands bvba websites. Deze privacyverklaring geeft een beeld van de actuele situatie. De verklaring kan worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u op www.kambukka.com/privacybeleid vinden.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Bibo Brands bvba, Torenplein 7.16.1, 3500 Hasselt, België. Als u vragen heeft over de privacyverklaring, kunt u ons e-mailen op customerservice@bibobrands.com.

2. Bescherming van gegevens

Bibo Brands bvba doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, inzage, verlies en onbeschikbaarheid. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw persoonsgegevens. De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens via het internet zijn beveiligd door middel van actueel gebruikelijke technieken.

3. Overzicht van verwerkingen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende categorieën persoonsgegevens die Bibo Brands bvba verwerkt en van de doelen waarvoor we deze persoonsgegevens verwerken.

3.1 Verkoop en service na-verkoop

Bibo Brands bvba verwerkt gegevens voor het in behandeling nemen van bestellingen, het opstellen en versturen van facturen, en het kunnen afhandelen van vragen en klachten van klanten. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerkingen zouden we immers geen verkopen kunnen afronden.

Bibo Brands bvba verwerkt persoonsgegevens over producten die klanten afnemen voor onze eigen afdeling verkoop en marketing. Zo kunnen wij zorgen dat Bibo Brands bvba nog beter aansluit bij de klantengroepen die wij bedienen. Deze verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.

3.2 Informeren

Bibo Brands bvba verwerkt persoonsgegevens om klanten via e-mail of per post te kunnen informeren over de uitvoering van de overeenkomst of om direct marketing praktijken toe te passen (zie ook 3.4 Marketing doeleinden).

3.3 Rapportage

Bibo Brands bvba verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het doen van statistische analyses en het maken van rapportages. Op basis van die analyses en rapportages neemt het management van Bibo Brands bvba beslissingen, worden producten en diensten geëvalueerd en wordt bijvoorbeeld gekeken of promotiecampagnes effectief zijn.

De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij voor deze rapportage.

In het kader van de verwerking van uw aanvragen en bestellingen dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken (zie ook delen van uw persoonsgegevens met derden). Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en mogen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de GDPR na te leven.

3.4 Marketing doeleinden

Bibo Brands bvba streeft er naar om haar marketingpraktijken en verkoop zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. In het kader van deze marketingpraktijken en verkoop van producten en diensten of anderszins, zoals bijvoorbeeld met enquêtes en prijsvragen, verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte persoonsgegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres, worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

4. Categorieën persoonsgegevens

Bibo Brands bvba maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën van persoonsgegevens.

Contactgegevens en persoonlijke details

Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en functie. Deze categorie persoonsgegevens verwerken we in het kader van verkoop en service na verkoop en het verstrekken van informatie in dit kader.

Cookies

We maken gebruik van cookies op onze website. Als u de websites van Bibo Brands bvba bezoekt, worden één of meerdere cookies op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op verzoek van een website door uw browser op uw computer opgeslagen worden. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan die website de inhoud van de cookie terugsturen. Op deze manier kan een website gegevens opslaan die specifiek bij uw browser en uw bezoek aan de website horen (bv. taalkeuze).

Cookies bevatten bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagentje in een webshop. Dit soort cookies noemen we functionele cookies. Cookies kunnen ook dienen om uw browser en uw bezoek uniek te herkennen, om bijvoorbeeld te analyseren hoe bezoekers zich over een site bewegen, om de effectiviteit van online reclamecampagnes te meten of om aan de hand van surfgedrag bepaalde advertenties te tonen. Dit soort cookies noemen we analysecookies en advertentiecookies. Wanneer een cookie wordt geplaatst en uitgelezen, worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw IP-adres en uw surfgedrag naar en op onze website.

Bibo Brands bvba maakt gebruik van alle drie soorten cookies. Functionele cookies worden gebruikt om bepaalde onderdelen van onze website juist te laten werken. Analysecookies worden gebruikt om bezoekgedrag aan onze website te analyseren, en bijvoorbeeld te kijken waar bezoekers vandaan komen, waar ze naartoe gaan en hoe ze zich over onze website bewegen. Op basis daarvan laten we onze website steeds beter aansluiten op de wensen en het gedrag van bezoekers van de website. Advertentiecookies gebruiken we om te meten of reclamebanners en Adwords die Bibo Brands bvba inkoopt, resulteren in bestellingen. Via advertentiecookies herkennen we bezoekers aan onze website die eerder op een andere website een banner van Bibo Brands bvba hebben gezien. Deze cookies worden daarom ook wel trackingcookies genoemd. Zo kunnen we zien of investeringen in reclame wel iets opleveren. Advertentiecookies zorgen er ook voor dat we gerichter kunnen adverteren.

Als u voor het eerst de website van Bibo Brands bvba bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van advertentiecookies. Als u instemt, worden alle soorten cookies geplaatst. Als u niet instemt, dan worden alleen functionele cookies en analysecookies geplaatst. Advertentiecookies / trackingcookies worden dan niet geplaatst.

Als u uw browser zo instelt dat cookies volledig geweigerd worden dan worden helemaal geen cookies geplaatst. Sommige functionaliteiten van de website functioneren dan mogelijk niet naar behoren.

5. Bewaring van persoonsgegevens

Bibo Brands bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, te realiseren.

Uw persoonsgegevens, zijnde aanspreking, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, nr, postcode, woonplaats, land worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bibo Brands bvba is daarnaast verplicht haar financiële administratie 10 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Hieronder vallen ook alle facturen die aan klanten verstuurd zijn, dus inclusief alle persoonsgegevens die op die facturen staan.

Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard om u nieuwsbrieven toe te sturen. Mogelijks worden uw persoonsgegevens wel nog bewaard op basis van een andere rechtsgrond, zoals bijvoorbeeld omdat u een product van ons heeft gekocht (overeenkomst).

6. Delen van uw gegevens met derden

In een aantal situaties kiest Bibo Brands bvba ervoor om bepaalde werkzaamheden uit te besteden. Omdat Bibo Brands bvba bepaalde kennis niet in huis heeft of omdat specialistische kennis van anderen effectiever is. Bibo Brands bvba eist van deze derden de garantie dat de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor het omschreven doel gebruikt worden en zekerheid over de manier waarop de derde partij de persoonsgegevens beschermt en na gebruik vernietigt.

6.1 Werkzaamheden waar derde partijen bij betrokken zijn

 • Postverzending en pakketverzending (De geregistreerde persoon zelf)
 • Adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties (De geregistreerde persoon zelf)
 • Verkoop en betalingen (De geregistreerde persoon zelf)
 • Webanalyse (De geregistreerde persoon zelf)
 • Enquêtes (De geregistreerde persoon zelf)
 • Salesfunnel bijhouden (De geregistreerde persoon zelf)
 • Versturen van nieuwsbrieven (De geregistreerde persoon zelf)
 • CRM (De geregistreerde persoon zelf)
 • Contact en klachtenbehandeling (De geregistreerde persoon zelf)

6.2 Google Analytics

Bibo Brands bvba maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bibo Brands bvba bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bibo Brands bvba te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bibo Brands bvba heeft hier geen invloed op.

Bibo Brands bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Bibo Brands bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Links

Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt enkel voor onze website. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links op deze website wordt doorverwezen, noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld.

8. Uw rechten

1. U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

 • per e-mail: customerservice@bibobrands.com
 • schriftelijk naar volgend postadres:

Bibo Brands bvba
Torenplein 7.16, 3500 Hasselt
België

2. U heeft daarenboven steeds recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens. Om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan Bibo Brands bvba op volgende wijze:

 • per e-mail: customerservice@bibobrands.com
 • schriftelijk naar volgend postadres:

Bibo Brands bvba
Torenplein 7.16, 3500 Hasselt
België

3. U heeft als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 • per e-mail: customerservice@bibobrands.com
 • schriftelijk naar volgend postadres:

Bibo Brands bvba
Torenplein 7.16, 3500 Hasselt
België

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

4. U heeft het recht om vergeten te worden en een verwijdering te bekomen van uw persoonsgegevens in volgende gevallen:

 • Indien de bewaring of de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk zou vormen op Belgische en Europese wetgeving
 • Indien uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld
 • Indien u uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is dewelke de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt
 • Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende rechtsgronden voor de verwerking
 • Indien wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zou verwerken
 • Indien er moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden van het Unierecht
 • Indien u jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij zonder toestemming van uw ouders of voogd.

U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 • per e-mail: customerservice@bibobrands.com
 • schriftelijk naar volgend postadres:

Bibo Brands bvba
Torenplein 7.16, 3500 Hasselt
België

In dit kader zal Bibo Brands bvba al de persoonsgegevens die zij over u beschikt verwijderen en vernietigen behoudens in volgende gevallen:

Wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te bewaren;
Instellen, onderbouwen of uitoefening van een rechtsvordering.

5. U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u aan ons bezorgd heeft. In dit kader zal u de persoonsgegevens krijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare en gangbare vorm.

6. U heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de privacycommissie (commission@privacycommission.be) indien wij niet reageren op uw aanvraag tot toegang tot uw persoonsgegevens, uw aanvraag weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door ons uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

7. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen u dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kopie zal enkel en alleen door ons gebruikt worden om de door u gevraagde rechten uit te voeren.

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op via www.kambukka.com/nl/contacteer-ons of via customerservice@bibobrands.com.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt in juni 2019.

Winkelwagen

×

Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Ga hier verder met zoeken.

Subtotaal€0,00

Check Out